EU har utstedt et erklæring om at de står bak USAs linje i Midtøsten. Mens USA har utstedt en erklæring om at de står bak EUs linje. Norge har utstedt en erklæring om at de stiller seg midt mellom USA og EU.

Etter å ha denne scenen om igjen og om igjen på tv i 12 dager er vestlige politiske ledere enda ikke helt sikre på hva i all verden dette innebærer. (Flickr/CC/Al Jazeera)

Vestlige ledere anmoder nå Mubarak om å innføre reformer med sikte på å gå av, straks Vesten har funnet ut hva i all verden det er som skjer i Midtøsten. I en felles uttalelse framhever de at transisjonen til demokrati må skje i et tempo som tillater vestlige politiske ledere å fortløpende endre retorikken til å late som om de hele tiden hadde ønsket at nettopp dette skulle skje.

Flere av de vestlige politiske lederne OK har snakket med innrømmer at de fortsatt er i villrede. De ber om tid til å studere nærmere hva vestlige politiske forskere mener om det som skjer i Egypt. Enkelte utelukker heller ikke at de rett og slett kan bli nødt til å snakke med egyptere for å høre hva de ønsker.

– Så må vi selvsagt spørre vår egen vestlige befolkning om Vesten nå skal innføre demokrati i Egypt. Noe annet ville jo være udemokratisk.

Krisestab i UD

Etter å ha nedsatt krisestab for å finne ut hva pokker det er som skjer i Egypt, har UD nedsatt krisestab for å finne ut hva pokker Norge skal mene om det.

– Utenriksminister Jonas Gahr Støre, hva mener Norge bør skje i Egypt?

– Vi følger utviklingen løpende.

– Ja, men hva mener Norge bør skje i Egypt?

– Kan ikke vi ta opptaket på dette på nytt? Ditt forrige spørsmål var litt hinsides umulig å danne seg en mening om, sier utenriksministeren til OKs reporter.

Etter det OK kjenner til har vestlige politiske ledere inntil videre vedtatt å innføre høyhastighets internett for hele befolkningen i Vesten for å sikre at folk bruker tiden på å laste ned tull på internett i stedet for å følge utviklingen i Midtøsten.

Tagged with →