Den venstrehendte filmskaperen Herdis Brunrusten legger opp som filmregissør etter sin 123. refusjon fra Norsk Filminstitutt. – Norsk Filminstitutt gjør alt de kan for å holde venstrehendtes stemmer borte fra offentligheten, sier hun. Som følge av Filminstituttets diskriminerende praksis, har Brunrusten ikke kunnet realisere ett eneste av filmprosjektene sine.

Herdis Brunrusten gir opp karrieren som venstrehendt filmskaper (Foto: rbatina/Flickr/CC).

Herdis Brunrusten gir opp karrieren som venstrehendt filmskaper. Her under arbeidet med "By og land, venstrehand i venstrehand", en dokumentar om den tidlige, venstrehendte arbeiderbevegelsen (Foto: rbatina/Flickr/CC).

Blant de refuserte prosjektene er “Den mjuke venstrehanda”, en rørende dokumentar om en venstrehendt hjelpepleier på et aldershjem i Aurskog/Høland. Barne- og ungdomsfilmen “Frida – med hjertet i venstrehånden” ble også refusert. Hun så heller ikke noe til de elleve millionene hun søkte om i støtte til “Ei venstrehand å holde i”, et dukkepantomimeprosjekt om venstrehendtes kår i den tidlige kibbutz-bevegelsen.

Hun har også forsøkt seg på en internasjonal thriller med arbeidstittel “The Left Hand That Rocks the Cradle”, som skulle handle om en barnepasser som blir gal av at bleiene mangler bruksanvisninger tilpasset venstrehendte.

En opprørt Brunrusten leser høyt fra et av refusjonsbrevene: – “Prosjektbeskrivelsen bærer tydelig preg av venstrehåndsarbeid”! Ja, visst faen er det venstrehåndsarbeid, og hva så? sier jeg. De får det nesten til å høres ut som noe negativt!

Hun krever nå en ordning der halvparten av filmene som lages skal omhandle venstrehendte, og den andre halvparten høyrehendte.

– Men hva med de som mangler armer? Eller som er like gode med begge hender?

– Pøh. De arrogante drittsekkene kan betale for sine egne filmer, avslutter Brunrusten.