Wired har erklært at bloggen har utspilt sin rolle, og at andre “mer dynamiske” medier som Twitter vil erstatte den.

Fra helse- og sosialfaglig hold (Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D.) advares det imidlertid nå mot overdreven bruk av Twitter. Den fragmenterte kommunikasjonen i dette elektriske nettverket fører ikke bare til kronisk narsissisme, paranoia og messiaskompleks (jfr. “you have 1,000 followers”, “Barack Obama is following you on Twitter”). Det er også påvist i flere dobbeltblinde blindstudier blant blinde at den hyppige interaksjonen påvirker forholdet mellom hjerne og urinrør, og dermed skaper inkontinens.

Dessuten skal det ikke stikkes under en stol at Twitter – på engelsk vel å merke – unektelig rimer på “shitter”.

Tagged with →