En opprørt stortingsrepresentant Bent Høie raste i Stortinget mot helseminister Bent Høie i debatten om reservasjonsrett.

Skjermbilde 2014-02-27 kl. 15.11.55

Det ble en spesiell seanse på Stortinget i dag da stortingsrepresentant Bent Høie (42) gikk på talerstolen og angrep sin partikollega helseminister Bent Høie (43).

– Som jeg skrev på Twitter 24. februar i fjor: Er jobben din ikke forenlig med samvittigheten, så bytt jobb. Kampen mot abort må tas i det åpne rom, ikke på legekontoret.

Dette reagerte helseminister Høie tydelig på:

– Som jeg sa til Aftenposten 1. februar i år: Leger får reservasjonsmulighet. Det er ikke noe diskusjonstema.

Men stortingsrepresentant Høie var ikke fornøyd:

Skjermbilde 2014-02-27 kl. 15.13.24

– Som jeg skrev i Vårt Land 27. februar ifjor: Helsepersonell kan også avstå fra å assistere ved eller utføre assistert befruktning, dersom de er prinsipielle motstandere av det. Da dette ble vedtatt, i forbindelse med felles ekteskapslov, var det aldri Stortingets intensjon at reservasjonsretten skulle gjelde henvisninger, slik heller ikke reservasjonsretten i abortloven gjelder henvisninger.

Helseministeren svarte tørt:

– Igjen fra Aftenposten: I utgangspunktet er det lett å bytte fastlege så lenge det er en lege med ledig plass å bytte til. Et mye bedre alternativ hvis man ikke ønsker å skifte lege, er bare å dra rett til sykehus.

Stortingsrepresentanten ga seg ikke: 

– Igjen fra Vårt Land: Men den sympatien jeg føler for dem, endrer ikke det avgjørende argumentet i denne saken: Fastlegene er navet i pasientens kontakt med helsevesenet, og kan ikke la sin moral hindre pasienter i å få det helsetilbudet de har krav på. Debatten må fortsette å gå fritt om viktige spørsmål som dette, men den har ikke noe å gjøre i den enkelte leges møte med den enkelte pasient på legekontoret.

Skjermbilde 2014-02-27 kl. 15.11.31

Stortingsrepresentant Høie henviste også til partikollega og statssekretær Julie Brodtkorb.

 

–  I Debatten på NRK 24. februar ifjor sa hun: Jeg blir skremt når jeg hører at en del leger mener at dette (reservasjonsretten) er noe man har hatt. Når man leser regelverket så er det ikke det. Konsekvensene hvis man ikke vil følge det er at man må slutte.

Dette stilte helseminister Høie seg undrende til:

– Det stemmer ikke med mine opplysninger. Tvertimot, i VG 24. januar i år sier Brodtkorb at hun mener det er reservasjonsordningen i dag som setter kvinner som vurderer abort i en vanskelig situasjon: Dagens system hvor det kan skje er et overgrep mot disse kvinnene.

Hele seansen ble avsluttet med at stortingsrepresentant Høie foreslo at de satt seg ned og snakket sammen, for å prøve å bli enige. Men helseministeren mente at de stod for langt unna hverandre til å bli enige.

– Jeg vil heller samarbeide med Krf enn med deg, stortingsrepresentant Høie.