janne-karine-byline2VG Nett forteller at Norskpakistanere er fetere og mer utsatt for diabetes enn folk i Pakistan (vanlige pakistanere). Opplysningskontoret kan fortelle at dette er et gjennomgående problem også for nordmenn bosatt i Spania.

Ernæringsfysiolog Bjarne Håndbrækken (MD, PHd) som nylig har fått antatt en avhandling om fenomenet i det anerkjente ernæringsfysiologiske tidsskriftet “Digestive International”, forteller:

– Jeg har konsentrert meg om såkalt “trinn-1-forskning” hvor innsamling av data og tilrettelegging av analysemateriale for videre undersøkelser har prioritet. Jeg har gjort mange funn, blant annet oppgir 76% at de før de flyktet var bosatt mindre enn 30 minutters kjøring fra svenskegrensa, mens hele 83% forteller at billigere kjøtt, gratis sangria og snertne golfbiler er elementer som bidrar til høynet livskvalitet. De tilsvarende verdiene for befolkningen for øvrig (vanlige nordmenn) er henholdsvis 6,2 og 9,5 %

Bjarne Håndbrækken overlater prosjektet til en doktorgradsstipendiat fra neste vår og håper at denne vil kunne klare å se årsakssammenhenger i tallene.

– Nå har jeg holdt på med disse tallene siden juni og øynene mine går helt i surr. Jeg trenger å tenke på noe annet, avslutter Håndbrækken.

Tagged with →