I intervjuer med internasjonale medier hevdet Siv Jensen at norske husholdninger betaler 70 til 75% av sin inntekt i skatter og avgifter. – Selvsagt vet også jeg at skattenivået for den enkelte nordmann er gjennomsnittlig 38%. Men i et parforhold blir jo det 72%.

- Så stort er skattetrykket i Norge, forklarer Siv Jensen for en gruppe utlendinger. (Wikimedia Commons/Kjetil Ree)

– Jeg er klar over Finansdepartementets tall om at direkte skatter utgjør i gjennomsnitt om lag 25 prosent av husholdningenes bruttoinntekt, mens avgifter utgjør i gjennomsnitt om lag 13 prosent av husholdningenes bruttoinntekt. Og at direkte og indirekte skatter utgjør dermed i gjennomsnitt om lag 38 prosent av husholdningenes bruttoinntekt. Men regner vi om dette på landsbasis, så lider folk flest under et skattetrykk på 171 millioner prosent.

For å lette på humøret etter kritikken lot Siv Jensen politikk være politikk og dro på shopping.

– Jeg fant to tights som begge var på salg til halv pris, så jeg gjett om jeg var glad da jeg spaserte ut med varene uten å betale.

For å øke oppmerksomheten rundt Regjeringens skattepolitikk, har Frp utviklet et eget  fargekodesystem for å måle skattetrykket. Indikatorene vil være prosjektert i ansiktet til Siv Jensen. For øyeblikket er det kode rød.

Tagged with →