21920 ungdommer i Telenor Arena ble i går ikke arrestert av politiet for bruk eller besittelse av narkotika.  – Vi kan ikke se bort fra at noen frivillig kledde seg ut som tannleger, tok seg til en lagerhall i Bærum og utsatte seg for åtte timer grønnjævlig technomusikk i fullstendig nykter tilstand, sier hoderystende eksperter.

Ungdommer har utviklet urovekkende høy toleranse for drittmusikk. (Foto: gonzalovalenzuela)

Politiet var overrasket at flere av ungdommene de ransaket i forbindelse med gårsdagens fest tilsynelatende var helt upåvirket av narkotika.

– At ungdom tar narkotika og gjør mye rart har vi etter hvert blitt vant til å håndtere, sier førstebetjent ved Oslo Politikammer Bjørn-Åge Brandtzæg.

– Et helt annet, betydelig mer skremmende scenario er at de har blitt ravende, kaklende sinssyke også i upåvirket tilstand.

Musikkviter Geir Barsnes ved Høgskolen i Kvinesdal sier til Opplysningskontoret at utviklingen er “urovekkende”. – Når flere hundre, kanskje flere tusen ungdommer holder ut dette uten tilførsel av ecstasy, GHB eller opiater, kan det tyde på at den menneskelige toleransen for drittmusikk er i ferd med å bli farlig høy.

Ungdommene var samlet for å delta på det som var markedsført som ravefesten “Ocean of White”, men som egentlig var en reklameinnspilling for Blenda.

Tagged with →