Ringnes avslører at Gaddafi er i hans varetekt. Han forsikrer om at den libyske presidenten vil bli overlevert til Den internasjonale straffedomstolen straks han har utført oppdraget som kurator for åpningen av Ringnes’ kvinneskulpturpark. – Ingen kan matche arabiske diktatorers blikk for tacky kvinnestatuer.

Denne statuen er skapt etter modell av en Gaddafi mange likvakter, som visstnok er både jomfruer og havfruer.(Flickr/CC/Robbie1)

I tillegg til å ha fanget den beryktede libyske presidenten har Christian Ringnes sikret seg store deler av Gaddafis private skultursamling. Ringnes avviser fullstendig kritikk for operasjonen.

– Ikke minst gjør jeg Oslo by en tjeneste ved å annektere disse statuene slik at anskaffelsene ikke skal gå utover skattebetalernes penger. I tillegg skåner jeg en skjør libysk befolkning, preget av religiøse følelser og manglende opplysningstid, for de sterke inntrykkene slik utilslørt feminitet medfører.

God avtale

Opprørerne bekrefter at de har fått en god avtale.

– Vi har fått friheten i gave, men hva ville friheten vært verdt dersom vi samtidig måtte se på disse statuene av nakne kvinner? Vi ville aldri være i stand til å bygge det nye Libya med slike fristelser stående rundt.

Ringes avslører at han også var aktiv i kulissene da Stortinget tidligere i år tok stilling til om Norge skulle sende jagerfly til Libya. Til nå hemmeligstemplede dokumenter viser at Ringnes har betalt saksbehandlingen i Stortinget samt påtatt seg driften av Stortingskantinen de neste femti år.

Roses

Tross folkelig skepsis roses Ringnes av forfatter Henning Næss.

– Det er godt vi har en mann som Christian Ringnes som kan hente ut den verdifulle kunsten og gi den sin rettmessige plass i samfunnet. Som vi har sett den siste tiden har ikke det norske folk ubetinget kjærlighet i sitt hjerte.

Christian Ringnes planlegger også å utvide sitt miniflaskemuseum med en egen fløy med Gaddafis mange småflasker med eau de toilette.