En ny studie gjennomført av Opplysningskontorets forskningsavdeling knuser myter om at drikking på byen er forbundet med vold, uhygge og hærverk. Våre testpersoner kunne rapporterte at jo fullere de ble, jo morsommere hadde de det.

Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D.s forskningsrapport etter Opplysningskontorets siste tur på Mono.

Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D.s forskningsrapport etter Opplysningskontorets siste tur på Mono. Klikk for større bilde.

– Testpersonenes egenrapporterte lykkefølelse viser at en tur på byen blir morsommere jo seinere på natta det blir. Dersom ølkranene bare skal være åpne i politiets kontortid, slik Arbeiderpartiets Avholdsfraksjon nå foreslår, vil det føre til et dramatisk fall i testpersonenes lykkefølelse.

Underlagsmaterialet viser videre at vurderingen av Synne Starviks utseende blant de mannlige testpersonene gikk fra “under middels” til “svært pen” i perioden mellom 21.00 og 03.00. Viggo Vårviks vurdering av egen underholdningsverdi økte fra “kjedelig og uinteressant” til “ekstremt veltalende” i løpet av få timer. Bjarne Håndbrækkens rytmesans økte fra Titten Tei til sen-70-talls-John-Travolta mellom midnatt og 3 om natta.

Jan Bøhler (Ap) kommenterer undersøkelsen på denne måten: – En tur på byen gir meg ingen ting en frisk sykkeltur i marka ikke kan gi meg, og det synes jeg ikke det skal gi deg heller.

Tagged with →