(Flickr/CC/Foundrr)

- Løsning på konflikten i Midtøsten? Terje Einarson er glad du spør. (Flickr/CC/Foundrr)

 

Terje Einarson (24), mellomfagsstudent i historie, har gjennom en serie nachspiel i løpet av sommerferien høylydt erklært at han er i besittelse av en kløktig plan for å gjøre slutt på all krig og krise i Midtøsten en gang for alle.

– Det som Obama og de der holder på med nå er bare spill for galleriet. Det som trengs i Midtøsten er en skikkelig plan. En gang for alle, er blant de tingene Einarson er blitt hørt uttale.

Venner og bekjente av Einarson er delt i troen på planen hans. De som stiller seg tvilende plasserer seg i to leire: de som mener at Einarson bare er ute etter oppmerksomhet om sitt ukentlige program på Studentradioen (”Timen er min”) og de som tror han bare er ute etter å få kollokviekollega Reidun Ramsmark til køys.

Selv dem i Einarsons omgangskrets som innledningsvis lot seg fascinere av hans anekdotiske framstilling av historiske forhold i Midtøsten, utrykker nå skepsis til hans selverklærte planer om å publisere ”ettellerannet” om emnet ”kanskje i Samtiden eller til nød i Morgenbladet”.

Bedre før
– Plan og plan. Teoriene hans er fortsatt lite konkrete når det gjelder grensedragning i Øst-Jerusalem, og det virker som om han knytter noe urealistiske forventninger til OSSEs observatørrolle, hevder Rune Stahl, foreløpig den eneste i den diskusjonsvillige omgangskretsen som faktisk har publisert noe om konflikten (Universitas, 11/08, ”Kva no, Kanaan?”).

Einarsons plan blir løst beskrevet som er basert på en evolusjonsteori fra hebreernes overtakelse i 167 f.Kr. og framover, hvor spesielt forholdet mellom kanaanittene og filisterne er gjenstand for dvelende detaljrikdom.

– Terjes vinkling er vel enkelt og greit at alt var bedre før, sukker Stahl.

Einarson er bl.a. hørt uttale ”Du husker vel ‘Amr ibn al-‘As, der snakker vi handlekraft. Abbas er jo bare en pappfigur.” og ”Dagens israelske aksjoner er bare en fotnote i forhold til herjingene til evnukken Batis og hans arabiske leiesoldater”.

Utilgjengelig
Einarson var i dag ikke tilgjengelig for kommentar, og OK fikk bare en telefonsvarerbeskjed hvor Einarson erklærer at han ikke kan ta telefonen fordi han er mer fyllesyk enn noen noensinne har vært og at det akter han å fortsette å være ut uka. Men om det er fakultetsbiblioteket på HF som ringer, så vil han gjerne fortsette å låne ”Grimberg: Fra til palassrevolusjon til Palestina” et par uker til.

Tagged with →