Førstekonsulent Stein Tjallhaug i PST bekrefter overfor Opplysningskontoret at det ikke er tilfeldig at PST-sjef Jørn Holme kommer til å være til stede når kronprinsen møter radikale muslimer i Oslo på søndag. – Vi har lenge hatt kronprinsen i vårt søkelys. Når han nå pleier kontakt med radikale miljøer, er det all grunn til å være på vakt.

Kronprins Haakon Magnus i varm omfavnelse med radikale minoritetsrepresentanter (Foto: PSTs arkiver, WEF/Flickr/CC).

Kronprins Haakon Magnus i varm omfavnelse med radikale minoritetsrepresentanter (Foto: PSTs arkiver, WEF/Flickr/CC).

Tjallhaug hevder at det ikke bare er kronprinsens Taliban-inspirerte ansiktshår som har gjort ham til terrormistenkt. Det er en grundig, samlet trusselvurdering basert på kronprinsens bakgrunn som ligger bak: – Kronprinsen har, i likhet med mange radikale islamister, bakgrunn fra en patriarkalsk, tradisjonell og sterkt religiøs familie. Han er tredjegenerasjons innvandrer til Norge, og tilhører dermed gruppen vi mener utgjør den største terrorfaren. Han har flere år med militær trening og har vanket i radikale, USA-kritiske studentmiljøer i London. Han har tidligere operert med skjulte identiteter. Haakon Magnus synes også å lide av et langt framskredent Messias-kompleks, at han har spesielle, medfødte egenskaper som gjør ham spesielt egnet til å lede.

PST understreker at det foreløpig ikke er tungtveiende grunner til å tro at Haakon Magnus planlegger konkrete aksjoner mot norske mål. – Men vi er alltid på vakt. Det er ingen grunn til å la Norge bli en “safe haven” for skjeggete innvandrere med skumle hensikter, avslutter Tjallhaug.

Tagged with →