Opplysningskontoret kan i ettermiddag avsløre, gjennom gravejournalist Johnny Gravems nitide research, at Statoil-Hydro har tatt høyde for kritikk fra den rødgrønne stalinistsosialistiske miljørørsla allerede i utformingsfasen av den kraftig kritiserte miljøkampanjen Forbrukerombudet i dag karakteriserte som villedende.

-Da jeg tok kampanjemateriellet nærmere i øyesyn oppdaget jeg en liten smilende arbeider, korrekt utstyrt etter alle HMS-regler med hjelm, vernesko og – JUGEKRYSS!!! – StatoilHydro er ikke kjent for å overlate ting til tilfeldighetene, men denne gangen har kløkten deres overrasket også meg, sier den garvede journalisten. StatoilHydros ledelse sier i en knapp kommentar at de forventer en uforbeholden unnskyldning fra Forbrukerombudet, omsetningsforbud for palestinaskjerf og Ole Kopreitan-buttons samt nye konsesjoner i sårbare arktiske strøk med truet dyreliv og utsultet lokalbefolkning som higer etter lettvinte penger og fastlandsforbindelse i kompensasjon for ufordelaktig medieomtale.

opplysningskontoret

Foto: opplysningskontoret

Tagged with →