– Fra nå vil vi forholde oss til gjeldende regelverk i Det internasjonale atomenergibyrået, sier ordknappe iranske ledere. Under middagen skal Røkke ha lovt Iran andre og mer effektive masseødeleggelsesvåpen på et senere tidspunkt mot at landet sluttet å skape internasjonal uro.

Ahmedinejad klarte ikke helt å skjule skuffelsen over at Røkke satte ned foten for atomeventyret denne gang.(Flickr/CC/Nekkymomo)

– Som stormannsgal med mindreverdighetskomplekser er jeg den første til å ha sympati med Irans ønske om å skaffe seg en formålsløs penisforlenger kun ment å spre frykt misforstått som respekt, sier en fornøyd Kjell Inge Røkke.

Finansmannen forklarer at han som Norges rike onkel ikke lenger kunne sitte på sidelinjen å se på norske diplomaters resultatløse menneskerettighetsdialoger med Iran. Det var på tide med handling.

Bedre masseødeleggelsesvåpen

Røkke ønsker ikke å gå i detaljer om samtalene, men bekrefter at det dreier seg om et kompromiss.

– Iran er et lovende, men ungt diktatur. Det virker forhastet å satse alt på å utvikle atomenergi, som ikke engang er garantert å kunne omgjøres til atomvåpen. Om bare noen få år vil det trolig være ny og langt mer effektiv nanomasseødeleggelsesvåpen å oppdrive. Og da er det naturlig at Iran står først i køen.

Norske myndigheter ønsker ikke å kommentere saken, men næringsminister Giske skal ha godkjent planen gitt at norsk industri får konsesjon på å levere deler til de potensielle iranske nanomasseødeleggelsesvåpnene.

Tagged with →