Internettbrukere og –administratorer fortviler etter at den rivende utviklingen på internett har ført til at mulige passordkombinasjoner snart er uttømt. Hallgeir Røhnebæk fra Krokstadelva, ny eier av Facebook-passordet ”mammaskjønnslepperrr56”, er blant de som må ta til takke med det avspiste restlageret.

– Jeg har vel bare meg selv å takke, sier 37-åringen Røhnebæk som hadde som eneste passord-alternativ ”kkukkzug22” og ”æresdrap13£”.

– Jeg burde streng tatt for lengst ha vært på Facebook. Ved å vente har jeg, i tillegg til det uheldige passordet, gått glipp av reunion for språkreisen til Brighton i 85 og, etter det jeg kan forstå, en helvetes mange gledesrike og selvransakende quizer. Og nå ser det ut som en gammel klassekamerat, som rutinesmessig saumfarer ekteskapsstatus blant sine kontakter, har kapret Trine-Lise fra skolekorpset rett etter separasjonen, sukker ungkaren fra Krokstadelva.

– Nå håper jeg bare at jeg ikke var for seint ute med å slutte meg til støttegruppen til Kadra, medgir Røhnebæk som forklarer at han har alle sine passord og pinkoder tatovert subtilt inn i tribalmønsteret som omkranser overarmen. Bortsett fra et par passord som er blitt overflødiggjort pga. bokklubbutmeldinger, anbefaler Røhnebæk modellen.

I følge teknobloggere som vet hva som venter verden, er den eneste løsningen på passordproblemene å gjenreise Babels tårn og forene alle verdens alfabeter.

Tagged with →