Helseminister Bent Høie avslører nå at vedskjulet ved hytta i virkeligheten er en øvelsesmodell for en ny type private helseklinikker som skal sikre helsetjenester over hele landet.

En stolt helseminister inviterte journalister til hytta i Bjerkreim, hvor han i lengre tid har eksperiment med den nye 2 x 2 kvadratmeter store helseklinikken.

– Brustad-bua revolusjonerte dagligvarehandelen på kreativt vis, nå ønsker vi det samme for helsevesenet, sier Høie.

Mobile helseklinikker

– Vi har tatt distriktenes engstelse for sentralisering på alvor. Med Høie-skjulet sørger vi for en ny dimensjon i norsk helsevesen: mobilitet.

Høie demonstrerer hvordan de nye helseklinikkene enkelt lar seg plassere på hengere og fraktes omkring.

– Komplisert kirurgi kan selvsagt bare utføres på sykehus. Men enkel dagkirurgi og etterspurte tjenester som mammografi og prostataundersøkelser vil fint kunne utføres i Høie-skjulet.

Helseministeren viser til at den økende andelen utenlandsk helsepersonell i Norge er vant til å jobbe under kummerlige forhold.

– Høie-skjulet er faktisk noen kvadratcentimetre større enn sentralsykehuset i Lilongwe.

Omskolerte au-pairer

Høie forklarer at ikke bare distriktskommuner, men også høyinntektfamilier, med de kommende skattekuttene, vil ha råd til en egen helseklinikk.

– Disse familiene har allerede en au-pair. Vi vil sørge for effektive omskoleringsprogrammer som sikrer au-pairene sykepleierutdannelse, slik at de kan utføre grunnleggende pleie- og omsorgstjenester. Når de har ferdig med ukens kulturprogram selvsagt.

Norwegian-modellen

Høie viser til flyselskapet Norwegians modell med lavlønnet asiatisk personell.

– Om noen ønsker å bygge om sin egen helseklinikk til å bli luftbåren, og operere i internasjonal luftrom, vil vi selvsagt åpne for at asiatisk personell vil få asiatisk lønn.