Alle elementene i Kristelig Folkeparti-navnet må revideres, ifølge partistrateg: – Etter fjerningen av bekjennelsesparagrafen er vi ikke kristelige lenger, det har blitt litt pinlig å påberope seg folket så lenge vi kaver rundt sperregrensen, og sant å si har det ikke vært særlig mye party de siste 78 årene heller.

Nyvalgt partileder Knut Arild Hareide (foto: Krf/Wikimedia Commons).

Partiet er nå på jakt etter ærlige, men likevel kreative og elleville forslag som er bedre tilpasset partiets profil i det 21. århundre.

– Gult er Kult, Livssynsnøytralt Dolkeparti (MBPDKK) (med en bitteliten preferanse for den kristne kulturarven, journ. anm.), og Symbolet (partiet tidligere kjent som Kristelig Folkeparti) har vært diskutert, sier den anonyme partikilden Brian Fløgsnes til Opplysningskontoret.

– Dersom trenden fortsetter og vi når fem-seks medlemmer i november, kan det være fornuftig å operere som dansebandet “Knut Arild’s” i en overgangsfase for å spe på partikassa, forklarer strategen.

Fløgsnes understreker imidlertid at tilbakegangen i medlemstall ventelig vil reverseres når effekten av åpen hedninge- og homsedør melder seg for fullt.

– Men skal vi lykkes i å tiltrekke oss horder av ateistiske seksuelle avvikere, er det viktig at vi gjør det vi kan for å skjule at vi er kristne og heterofile, sier Fløgsnes. Han framhever Knut Arild Hareides “bli ny”-sesjon med Jan Thomas, der han ble stylet og utstyrt med lilla boblejakke, som et særdeles vellykket eksempel på det siste.

I partiets interne instruksjonshefte oppfordres videre tillitsvalgte med rogalands- og sørlandsdialekt til å legge om til “et frimodig nordnorsk”, mens østlandstalende bør prøve å snakke litt fortere og med noe mindre romklang.

– Disse menneskene har bare en kort tid på jorda før de skal brenne i helvete til evig tid, så da er det jo veldig hyggelig om de vil tilbringe den som tillitsvalgte hos oss, avslutter Fløgsnes.