FNs årlige rangering utpeker Norge som det beste landet å leve i. Fremskrittspartiet erklærer lykkeillusjonen krig!

Sjefsstrateg i Fremskrittspartiet, Kyle-Stanley Jacobsen, sier partiet vil legge frem sin egen levekårsundersøkelse i løpet av høsten for å nyansere FN-sosialistenes kollektivistiske feilslutninger om verdens tilstand.

FALSK LYKKE: Sjefsstrategi Fremskrittspartiet Kyle.Stanley Jacobsen mener FN lurer nordmenn til å tro at de er lykkelige (FOTO:gcardinal/CC/flickr)

FALSK LYKKE: Sjefsstrateg i Fremskrittspartiet Kyle.Stanley Jacobsen mener FN lurer nordmenn til å tro at de er lykkelige (FOTO:gcardinal/CC/flickr)

– At Norge er det beste landet å bo i er bare sludder. Valgkampen viste med all tydelighet at nordmenn flest er langt mer opptatt av sine egne penger og sin egen lykke enn kampen mot tortur, urettferdighet og nedsmelting av polisen, tordner Jacobsen. – Skal den rødgrønne FN-bermen få overkjøre urettferdigheten folk flest føler på kroppen hver eneste dag?

Fremskrittspartiets levekårsanalyse skal ta hensyn til folkets følelser blant annet ved å måle antall arbeidstimer nødvendig for å kjøpe seg time-share i Torrevieja, antall flyktningemottak kontra sykehjemsplasser i kommunene, antall kilometer til nermeste ulvestamme, antall timer med negative klimanyheter i riksdekkende mediekanaler pr. uke, samt antall kroner kommunene bruker for å tilrettelegge kulturtilbud kontra det som brukes på å subsidiere pensjonisters bussbiletter til Kötthallen i Töcksfors.

– At folk ikke dør av tørst, sulter i hjel, tortureres i politiavhør eller mangler lese- og skrivekunnskap skulle bare mangle, sier Jacobsen. Det er ting som bompenger og arveavgift som virkelig bringer folk flest til randen av sammenbrudd.

Jacobsen har ingen planer om å måle andre nasjoners lykke etter de samme kriteriene.

-Det har da vitterligen ingen hensikt, sier Jacobsen oppgitt. Vi jager regjeringsmakt i Norge, ikke i Zimbabwe!

———————-

mer her og her

Tagged with →