Forskere har gjentatte ganger slått fast at pene mennesker har mer penger, viktigere jobber og bedre helse. Nå krever forskersamfunnet handling fra politikerne: – Stygge mennesker er en tikkende bombe under velferdsstaten, sier førsteamanuensis Baard Grønsjø ved Institutt for vitenskap ved Høgskolen i Grong.

Ida, Nora og Amalie mener de kunne vært enda penere hvis de hadde sluppet å dele klasserom med grå mus og burugler. (Foto: Southernpixel/CC).

Grønsjø har studert tallene, og de ser ikke pene ut: – For hver krone helsevesenet bruker på en attraktiv fyr med ren hud og nystrøken skjorte, går tre-fire til en burugle, et pizzatryne eller en kroknese.

– Eller Visuelt Utfordrede Personer (VUP), som er begrepet vi gjerne bruker for å holde faenskapen på en armlengdes avstand, presiserer Grønsjø.

– En stygghetspandemi

– Politikerne har sittet altfor lenge med hendene i fanget og sett på at flere og flere uappetittlige mennesker ikke bare blir født, men også tar dårlige jobber, får stygge ektefeller og bruker opp trygda si på kjipe utesteder før de får KOLS og dør.

– Det er rett og slett snakk om en stygghetspandemi.

Pene mennesker organiserer seg

Partyfikser Börge Bachfoss (26) kjenner seg godt igjen i Grønsjøs forskning: – Vi pene mennesker har båret byrden for samfunnet altfor lenge. Det føles som om for hver velproporsjonerte realitykjendis vi slipper inn gjennom døra her på Neon, er det tre nye med skjev tannstilling og underhudsfett som prøver seg.

Bachfoss har nå sammen med venninnene Ida (21), Nora (20) og Vendela (42) startet interesseorganisasjonen PEN-klubben2. – Vi ville egentlig kalle oss bare PEN-klubben, men den var allerede tatt av noen lurvete forfattere med skinnlapper på albuene. – Livet er fullt av… paradokser, sier en tankefull Bachfoss.

Pene, hjerteløse jenter tar ansvar

Ida Rychinn (21) skyter inn at organisasjonen vil jobbe mye med skolepolitikk. – Vi pene føler vel at vi ikke får muligheten til å være så pene vi kunne ønske oss når vi må dele lærerens oppmerksomhet med fem halvpene, ti grå mus og fem direkte frastøtende medelever.

Organisasjonen ønsker derfor at lokale pene, hjerteløse jenter, som de fleste steder heter Ida, Nora eller Amalie, gis ansvar for å dele klassene inn etter penhetsgrad.

Krever handling

Førsteamanuensis Grønsjø mener det haster: – Det må settes i verk målrettede strakstiltak for å forbedre folks utseende radikalt. Her snakker vi holdningskampanjer rettet mot mennesker som tross et grufullt ytre kan tenkes å reprodusere seg, informasjon til stygge barn og foreldrene deres om hva de faktisk koster samfunnet, og i siste instans operasjoner på blå resept for å redde stumpene.

– Det er tross alt bedre å være pen og rik enn stygg og fattig, avslutter forskeren.


Tagged with →