Norge forbereder seg på streik. Sentrale samfunnsoppgaver, som å ikle seg kjole og lese fra en gammel bok, kan bli lammet, hevder eksperter.

Bispene streiker: Hvem skal kle seg i kjole og plage homser nå? Foto: kirkeinfo/Wikimedia Commons.

Bispene streiker: Hvem skal kle seg i kjole og plage homser nå? Foto: kirkeinfo/Wikimedia Commons.

VG kunne i dag bringe den urovekkende meldingen om at 337 ansatte ved servicesenteret i Fornyelses- og Administrasjonsdepartementet kan bli tatt ut i streik. – Jeg er livredd for konsekvensene dette kan få for servicenivået i fornyelses- og administrasjonsarbeidet, sier skoleelev Yngve Grung (17). Grung tar sikte på å få gjort unna alle ærend av fornyelses- og administrativ art i løpet av morgendagen, mens kvalifisert personell fortsatt er på plass.

I Oslo er mange engstelige etter at det i dag ble klart at også fogder kommer til å streike. – Jeg fikk sjokk da jeg fikk høre at det var namsfogden som skulle ut i streik, sier Aurskog/Høland-mannen Bjørnar Wonderwall (28). – Jeg mener, enkelte av de vanlige fogdene kunne vi vel klart oss uten, men namsfogden… Det får deg virkelig til å skjønne betydningen av å sikre inflasjonsjusterte tjenestepensjoner ut over Folketrygdens grunnbeløp, sier han ettertenksomt.

Mange bilister kjører nå hvileløst rundt i sentrumsgatene i flere norske byer i påvente av en avklaring om parkeringsvaktene kommer til å streike. Trafikkpsykiater Odd Blindvold frykter at mennesker i verste fall kan komme til å feilparkere som følge av streiken. – Vi har allerede sett spredte tilfeller av at enkelte forvirrede mandalitter har parkert 4.7 meter unna fotgjengerfelt. Før vi vet ordet av det er respekten for fortausbuen helt borte, påpeker han. – Og da har vi det virkelig gående.

Verst er det kanskje likevel for de mange som søker til bispene våre for åndelig veiledning at Oslo Bispedømme kan bli tatt ut i streik. Taktekker Jarle Vomberg (42) er bekymret over at sentrale samfunnsoppgaver, som å kle på seg kjole og lese høyt fra en gammel bok, nå vil stoppe opp. – Og hvem skal herse med homsene hvis Ole Christian Kvarme blir hjemme? Tenker vi har gay parade i domkjerka før uka er omme, understreker han.