Det moderne femkampmiljøet avviser at sporten trenger å moderniseres

IOC kutter moderne femkamp ned til fire øvelser, men femkampmiljøet avviser at sporten trenger å moderniseres.

Moderne femkamp kom på OL-programmet i 1912. Siden har ingen sett noe til det, med unntak av en håndfull svenske og ungarske utøvere. IOC har nå satt sinnene i kok ved å foreslå å redusere femkampen til en skarve firkamp. I følge den svenske utøveren Daniel Brandt, er – 95% (19 av 20 utøvere, vår anm.) av utøverne mot omleggingen. Han truer nå selv med å legge opp.

Før norske moderne femkampentusiaster tar på seg gule t-skjorter og okkuperer Gardermoen i protest mot endringene, kan det være en fordel med mer kunnskap. Opplysningskontoret har fått tilgang til dokumentet som beskriver de nye grenene i det IOC har foreslått å kalle postmoderne firkamp, og deler som vanlig kunnskapen med deg:

Hestefekting: I den gamle femkampen var dressurridning og fekting to separate øvelser. Dette kombineres nå til hestefekting, der hestene virkelig får kjørt seg i hode-klov-koordinasjon.

Golfkickboksing: Ved enkle grep gjør man to gørrkjedelige idretter til en spennende. Velrettede spark og slag er en fin måte å få ut frustrasjonen på etter å ha misset en avgjørende putt, mens kickbokserne får større rekkevidde med golfkølla i hånda og kommer seg ut i litt frisk luft (noe de ser ut til å trenge).

Strandvolleyballbryting: Å se strandvolleyball bli til en kontaktsport har vel bokstavelig talt vært en våt drøm for mange. Ikke helt uten kommersielt potensiale, særlig på kvinnesiden.

Svømmekvelning: Denne grenen er inspirert av hvordan skiskyting har klart å bli en publikumsvinner ved å kombinere utholdenhetsidrett med et drapsvåpen. Onde tunger vil ha det til at denne grenen er innført utelukkende for å begrense antall utøvere fram mot neste OL, slik at sporten endelig kan tas av programmet.

Stormen fortsetter å rase rundt det moderne femkampmiljøet

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to Ma.gnoliaAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Jeg har plassert min blogg i Oslobloggportalen Bloggurat!

Tagged with →