Fortvilte diplomater innrømmer at de i gledesrus glemte å ankerfeste den norsk-russiske delelinjen skikkelig. Nå frykter norske myndigheter 40 nye  år med forhandlinger.

Kystverket prøver fortvilt å hindre delelinjen i å drive videre vestover for å unngå at Norge tilslutt må gi fra seg all sitt havområde til Russland. (Wikimedia Commons)

I UD retter en nå pekefingeren mot Kystverket, på både norsk og russisk side, som skal ha hatt ansvaret for å forankre den mange tusen kilometer lange røde streken. Fra Kystverkets side skylder en på UD, som skal ha vært så ivrige på å publisere nyheten at en ikke fikk skikkelig anledning til fullføre arbeidet med å feste delelinjen i havbunnen.

På en pressekonferanse på Victoria Terrasse hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre problemer med å skjule skuffelsen over at den historiske avtalen nå er truet.

– UD har nedsatt krisestab som på vanlig vis følger utviklingen løpende, tar kontinuerlig saker og ting til etterretning og fortsetter proaktivt å legge ansiktene våre i en alvorlig fold.

Treholt solgte koordinatene
I UD leter en nå febrilsk etter koordinatene for den opprinnelige delelinjen. Utenriksministeren innrømmer imidlertid at han har små forhåpninger.

– Koordinatene for hvor delelinjen skulle ligge har vært avtalt for mange år siden. Det tok bare noen få dager. Det skjønner dere vel selv, det var bare å sette en strek midt gjennom det omstridte området. Det var arbeidet med å ankerfeste den milelange delelinjen som tok 40 år. Og dokumentene med de opprinnelige koordinatene solgte Arne Treholt til russerne. Så nå må vi bare ta deres ord for hvor delelinjen egentlig ligger.

Russland hevder nå på sin side det internasjonale havrettseksperter betegner som drivlinjeprinsippet. På den bakgrunnen har russiske myndigheter reist et krav om enerett på all fiske og oljeutvinning vest for den posisjonen delelinjen til enhver tid befinner seg. Noe som med nåværende geografiske posisjonen ville innbære at Russland overtar over 600.000 kvadratkilometer norsk kontinentalsokkel.

Norge har til nå avvist kravet, men en fortvilt utenriksminister innrømmer at norske myndigheter har dårlige kort på hånden.

– Som et ledd i delelinjekompromisset har vi allerede leaset bort rettighetene til å publisere både Aleksander Rybaks musikk og Facebook-sammenbrudd. Og Hans Wilhelm Steinfeld vil vi kun få disponere i helger og helligdager. Vi har rett og slett ikke mer å gå på overfor russerne, sukker Støre.

Tagged with →