Kagge forlag gir i morgen ut den satiriske skandaleboka “Statsministerpudlene” – en innsideberetning om livet i Statsministerboligen. Norske journalister klør seg allerede i hodet i jakten på forfatteren – Andonym.

Mange tror forfatteren er en som står statsministeren nær. (CC/Statsministerens kontor)

Boka “Statsministerpudlene” skildrer livet i statsministerbolien og skal gi et helt unikt innblikk i hvordan Jens Stoltenberg omgir seg med et hoff av viljeløse nikkedukker. Erling Kagge vil foreløpig ikke svare konkret på spørsmål om hvem forfatteren kan være.

– Jeg kan si så mye som at manuset er skrevet med fjærpenn. Om noen spør forfatteren om det er vedkommende som er Andonym, så vil vedkommende bekrefte det med et kvakk.

Gjettelek

Et samlet presskorps vrir nå hodene sine i frustrasjon.

– Det må være noen vi kjenner. Helt sikkert en god kollega og venn. Det er i hvert fall noen som er kjent. Det er umulig å skrive noe innsiktsfullt om samfunnet uten at du har et kjent ansikt og tar deg godt ut på et bylinebilde og i tv-debatter. En så levende og kritisk vitnesbyrd tyder på en som har fulgt Stoltenberg tett i det siste og virkelig forstår ham. Det er bare ett svar: En av oss må ha skrevet boka i fylla og så bare glemt det.

Tagged with →