Roen er igjen tilbake i Irans gater etter at landets president sa fra seg valgseieren. – Jeg satte ned foten og stod på den. 63% er ikke styringsdyktig for en eneveldig diktator, sier president Ahmadinejad.

Selv hjelp fra Runar Døving som latet som han var Kjetil Try hjalp ikke i denne valgkampen. (Wikimedia Commons)

Kampanjen til Ahmadinejad skal ha lidd under at han hyret Runar Døving i den tro at han var Kjetil Try. Valgkampslagordet "Stø kurs - fortsatt flertallsregjering" skal ikke ha gjort inntrykk. (Wikimedia Commons)

Den iranske statsministeren er åpen om inspirasjonen bak sin avgjørelse.

– Å stille kabinettspørsmål på denne måten er en verifisering av at Iran er et demokrati. Slikt er helt vanlig i land det er naturlig å sammenlikne seg med, som f.eks. moderne skandinaviske demokratier. Mitt politiske idol, Bongo fra Buskerud, hadde stor suksess med en slik strategi. Etter det jeg hører er han som resultat i ferd med å bli valgt til den eneste internasjonale organisasjonen Iran vil ta ordre fra, Europarådet.

Maktlei
Ahmadinejad medgir at avgangen har en viss sammenheng med at han er litt lei av å være diktator.

– Som diktator må en jo gjøre alt selv. Opposisjonen smyger seg unna all ansvar. “Tariffoppgjør mellom partene i arbeidslivet, klippe snorer for fylkesveier og sykehjem. Sist vi sjekket var det du som var diktator”. Samme gamle visa, sier Ahmadinejad og sukker oppgitt.

– Denne hersens livsklemma, nå ser jeg ser fram til å få mer tid med ungene og jobbe med golfhandikappet. Og at en viss politiker fra Lier, og jeg tenker ikke på Martin Kolberg, har plass til et realt arbeidsjern i sekretariatet sitt.

– Ærlig talt, president Ahmadinejad, kan Europarådet ansette en som har uttalt at Israel må utslettes fra jordens overflate?

– Jeg tok vel litt for mye Møllers tran, humrer den fryktede diktatoren lunt, som noe uventet anbefaler å følge menneskerettighetsforkjemper og norsk-iraner, Mahmood Amiry-Moghaddam på Twitter her.

Tagged with →