23 år gamle Oskar Lilleheie fra Kristiansand, som like før jul ble slått ned i kebabkø i Markensgate, sier han er dypt skuffet over fravær av støttegrupper på Facebook nesten to måneder etter at hendelsen fant sted. 

Oskar Lilleheie tilbake ved Markens Kebab Palace der voldsepisoden fant sted for snart to måneder siden. FOTO:rileyroxx/flickr/CC

Oskar Lilleheie tilbake ved Markens Kebab Palace der voldsepisoden fant sted for snart to måneder siden. FOTO:rileyroxx/flickr/CC

– Jeg meldte meg selv inn i støttegruppen for Kadra dagen etter at hun ble slått ned, og jeg opprettet egenhendig støttegruppe for kristiansandere som støtter Ali Farah det øyeblikket jeg fikk vite hva som hadde skjedd.

Lilleheie orker ikke fortelle om voldsepisoden som for alltid har gjort ham desillusjonert i forhold til Facebook, men benekter at han “ba om juling” slik Fædrelandsvennen hevdet dagen etter. 

– Jeg har mange ganger brukt status-feltet til å berette om min ulykke, om min tapte inntekt, om mitt havarerte samboerskap, om min ferd inn i angst og isolasjon som følge av hendelsen, men ingen av mine 126 venner har så langt tatt seg bryet med å opprette en støttegruppe, forteller Lilleheie som nå vurderer å avvikle hele Facebook-kontoen sin.

– Ofte har jeg ønsket at jeg ble slått ned av rasistiske motiver. Enten av en psykiatri-trengende somalier, eller enda bedre, at jeg hadde vært asylant som ble slått ned av Tinnheiagjengen. Da skal du se det hadde blitt støttegrupper. -Jeg føler meg som et annenrangs voldsoffer!

…………………………………………………………………

Red. anm: To timer etter at intervjuet ble avsluttet mottok vi følgende e-post fra Lilleheie: 

“Hei. Æ har nå beslutta å opprette ei gruppe på Fjesboga som støtter alle voldsofre uden støttegruppe. Håper dere kan få med at alle er velkomne til å bli med. Den er go.”  

…………………………………………………………………