Opplysningskontoret applauderer voldsbruken i Midt-Østen og håper den kan rokke ved fastlåste oppfatninger om at “soft-talk” er det eneste språket regionen forstår. En gjennomgang av palestinakonfliktens historie viser klart og tydelig at perioder med vold har ført til forståelse og samkvem, og at målrettet bombing skaper forbrødring på sikt. Gatekrig i verdens tettest befolkede område – hvor 50 % av befolkningen er under 15 år virker som en innovativ og spennende idé, og vi på kontoret føler oss trygge på at palestinerne snart vil godta staten Israels “endlösung” som et konstruktivt svar på palestinernes hovedproblem – troen på at de er mennesker med fullverdige rettigheter til liv, verdighet og fremtidshåp.

 

Les mer her: Trøbbel i Oslo

Tagged with →