Amerikanere over hele verden går en tryggere fremtid i møte når de nå kan legge seg for kvelden i visshet om at deres Vaterland er det siste på planeten som blir direkte truffet av innkommende interkontinentale ballistiske missiler.

Opplysningskontoret hyller denne viljens triumf over fornuften med palmeblader, hosianna, røkelse og lettelse over at det i fremtiden igjen vil være mulig å utkjempe en rettferdig, taktisk atomkrig. Barack Obama trenger ikke lenger forlate sitt folk i Air Force One for å lede menneskeheten inn i dens siste natt. Obama, Palin, Joe the Plumber, Mikke Mus, Debbie (fra “Debbie does Dallas”), Sally, Jim, John, og alle de andre overlevende amerikanerne vil ha god tid på seg til å se samfunnet forvitre i atomvinter, internasjonal strukturell kollaps, økologisk sammenbrudd og avvikling av humane verdier. Med Washington intakt.

Som en siste glede i verdens undergang, mens kreftsvulstene spiser bort synet til de døende på atomslettene verden over, som en siste hyllest til lederskapet kan høres barnas sviktende stemme i det den siste pust forlater deres lepper, en sang om rakettskjoldet som virket. 

God Bless America!

Les om rakettskjoldet her

Tagged with →