Ti barneskoler i Oslo ønsker å gi barna tallkarakterer. Bestumfryd barnehage i Bærum har også søkt dispensasjon fra kommunen for å kunne gi barna tallkarakterer i en rekke fag.

– Nå vil barna få en mer konkret tilbakemelding om hvordan de ligger an, sier styrer Gudrun Grimm. – Er man dårlig til å bæsje på potte, vil jo en toer gi en klart signal om at det er på tide å skjerpe seg. Klarer man ikke en gang å synge “Bæ, bæ lille lam” – en latterlig enkel sang – har man ikke fortjent bedre enn ener. Og det er kanskje like greit for foreldrene å vite, dersom de skulle leve i illusjonen om at de har en blivende musiker i familien. Krusedulltegninger gir maks to i forming, mens man med en god hodefoting kan strekke seg mot en firer.

Husking er bare ett av fagene barnehagebarna nå får muligheten til å forbedre seg i

Husking er bare ett av fagene barnehagebarna nå får muligheten til å forbedre seg i

Barnehagen ønsker tett samarbeid med foreldrene om prosjektet. – Vi oppfordrer foreldre til å gi tallfestet tilbakemelding på alt ungene foretar seg. De kan for eksempel si: “Den påkledningen fortjener en god firer” eller “den grisete spisingen der fortjener knapt en treer”. Etter hvert vil barna venne seg til å oppføre seg på en måte som gagner samfunnet og økonomien.

Høyrepolitiker Torger Ødegaard stiller seg positiv til forslaget: – Det er altfor lenge å ha levd i et tjuetalls måneder uten å bli evaluert i et eneste fag.

Gudrun Grimm ser for seg at neste skritt er å innføre nasjonale prøver på alle norske småbarnsavdelinger. – Det er aldri for tidlig å skille klinten fra hveten, avslutter hun.

Tagged with →