FN-organisasjonen Unicef vil nå flytte sitt tradisjonelle arbeid over fra ”krig og fred” til en moderne storsatsing på ”sånn”.

– ”Sånn” er en vekstbransje innen internasjonal politikk. For en global organisasjon som er avhengig av å følge med i tiden, representerer ”sånn” fremtiden.

Det sier Bjørnar Brandtzæg, førstekonsulent i Unicef Norge. Brandtzæg forteller at organisasjonen nå retter alle sine ressurser inn på et såkalt ”Sånnløft”.

– Vi redder jo barn fra krig og elendighet hver dag hele året vi, samtidig er jo krig nokså kontroversielt. Og det  viser seg at det er langt enklere å starte enn å stanse en krig, påpeker Brandtzæg.

– Og fred… vel, nå har vi gitt freden en sjanse siden menneskehetens begynnelse og enda er vi ikke helt i mål. Fred er mye mer slitsomt enn vi trodde.  Joda, vi redder barn fra sult og nød hver dag hele året, men skal det aldri ta slutt, liksom?

Sånn-Nobelpris
– Men kan du forklare oss nærmere hva ”sånn” egentlig innebærer?

– Ingen problem. Bare se på Nobelpris-utdelingen til Barack Obama. Det var helt tydelig at Nobelkomitéen, ledet av Jagland, hadde lagt vekt på helt andre ting enn resultater innen krig og fred, for å si det slik, understreker Brandtzæg.

Leder i Nobelkomitéen, Thorbjørn Jagland, har for øvrig takket ja til å være Sånn-ambassadør for Unicef. Han vil holde innledningen når Unicef lanserer sin store, nye holdningskampanje ”Gi sånn en sjanse”.

I Utenriksdepartementet har en kuttet i budsjettene til fredsprosesser og økt dramatisk bevilgningene til sånnprosesser.

– For UD har det vist seg mye enklere å følge utviklingen løpende og gjøre en forskjell innen sånn, enn det har vært innen krig og fred, innrømmer utenriksminister Jonas Gahr Støre overfor Opplysningskontoret.

Sånn-media
I Norsk Presseforbund  er en åpne på at fokuset på krig og fred i den politiske dekningen blir stadig redusert til fordel for sånn.

– Det er ingen hemmelighet at det er svært ressurskrevende å dekke krig og fred. Norsk presse har lært av karikaturstriden. Synspunkter på sånn skaper ikke så store kontroverser internasjonalt som krig og fred har en lei tendens til å gjøre, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold.

Førstekonsulent i Unicef Norge, Bjørnar Brandtzæg, oppfordrer alle til å støtte Unicefs Sånnløft:

– Hvis alle blir litt flinkere til å tenke og gjøre sånn, ja, så kan hele verden bli sånn!

Støtt Unicef!
Opplysningskontoret.org støtter Unicef!
Unicefs Humorkveld 16. november.

Tagged with →