Dagbladets @Jan# @omd@hl kunne i dag bringe nyheten om at Twitter er en 18 år gammel rødruss. Dagsavisen har tidligere slått fast at Twitter er en gammel og ensom mann. Mediebedreviter Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D, har imidlertid kommet fram til en helt annen konklusjon:

Dette er Twitter, i følge vår husmediebedreviter Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D. (Foto: Chatarra/CC).

Dette er Twitter, i følge vår husmediebedreviter Bjarne Håndbrækken, MD, Ph.D. (Foto: Chatarra/CC).

– Mine undersøkelser viser entydig at Twitter er den irriterende ex.phil.-studenten du treffer på Kunstnernes Hus i tretida om natta, som kaller seg skribent, nylig har oppdaget at autoriteter iblant lyver og utpekt seg selv til den som skal avsløre dem ved utstrakt bruk av GCP-teknikken (Google-Copy-Paste, journ. anm.), påpeker Håndbrækken. – Det er personen som fortsetter å snakke høyt ut i lufta lenge etter det har blitt smertelig klart at ingen følger med, og som har en påfallende diskrepans mellom selvrapportert og faktisk offentlig interesse, intellekt og seksuell aktivitet.

Håndbrækken bringer gode nyheter til de som etter hvert har sett seg lei på fenomenet: – Om kort tid kommer Twitter til å dra på selvrealiseringsreise til Latin-Amerika, kle seg i poncho en kort stund før han blir førstekonsulent i et departement og forsvinner ut av den allmenne bevissthet, beroliger Håndbrækken.

Tagged with →