janne-karine-bylineFlere av de såkalte korridorpasientene som nå er i ferd med å ødelegge prestisjesykehuset A-hus´nullvisjon (Den litt passive visjonen om null pasienter på gangen – ikke den langt mer dristige nullvisjonen om null pasienter overhodet) sier til Opplysningskontoret at de absolutt ikke har noe ønske om enerom. Karl Gustav Sinsen (88) forteller henrykt at han aldri har følt seg så lite ensom i hele sitt voksne liv. Etter at kona forlot meg i 1974 og katten døde i ´76 og undulaten fløy ut av vinduet i ´82 og naboene døde ut en etter en i peioden 1992-2003 har jeg bare snakket med avisbudet, Heidi på Coop, John-Arne på polet og min kjære Røde Kors-venn Mary. 

– For meg er hver dag med A-huskaos en dag sendt fra himmelen.

Tagged with →