Meklingsmannen kunne i dag presentere løsningen på konflikten mellom partene i kommunesektoren: Streiken gjøres permanent. – En klassisk vinn-vinn-situasjon, sier førstekonsulent i KS, Børge Brandtzæg, som unnskyldte seg tidlig fra dagens pressekonferanse for å telle pengene kommunene har spart på lønninger de siste ukene.

Kasserer Geir-Ove Bremseth (37) tar en velfortjent pust i bakken etter å ha slept rundt på Fagforbundets streikekasse i ukevis. Foto: malingering/CC/OK.

Fagforbundets Gerd Rognsøy innrømmer at streiking er tungt for mange:

– Det er mye snakk om uskyldig tredjepart, men det er ikke bare bare å la være å gå på jobb dag etter dag. Geir-Ove her har fått vond rygg av å slepe rundt på den svære streikekassa. Andre har vært plaget av dårlig samvittighet overfor eldre som ruller rundt i egen avføring på sykehjem, og pådratt seg fibromyalgi, muskel- og skjelettplager.

– Men nå har vi i det minste VM å se fram til, skyter en tilsynelatende nedtrykt kasserer Geir-Ove Bremseth (37) inn.

– Streikeviljen er på topp! understreker Bremseth.

– Den eneste bekymringen er at streikekassa begynner å bli litt slunken. Men her forventer vi at staten stiller med friske penger, sier han.

Fagforbundet har allerede nå kravene klare for neste års arbeidskonflikt:

– Neste lønnsoppgjør vil bli et likestreikelønnsoppgjør – nå krever vi lik lønn for lik streik, sier Rognsøy.

– Hvis ikke begynner vi å jobbe igjen, truer hun.

Kommunene har også planene klare for hvordan de innsparte midlene skal brukes:

– Vi har blitt kontaktet av et investeringsselskap som sier de kan tidoble innsatsen vår helt uten risiko, var det ikke Terra de het?