For å komme gjennom sommeren vedtok Stortinget i dag en krisepakke med unnskyldninger for jernbanen. Idag ble det politisk enighet om en pakke bestående av blant annet solslyng, blitz fra japanske turister og typiske guttestreker.

(Flickr/CC/Wade from Oklahoma)

(Flickr/CC/Wade from Oklahoma)

– Med sommeren i anmarsj kan vi ikke lenger benytte de klassiske unnskyldningene om ising, kondens og store snømasser, sier informasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Bjørnar Brandtzæg.

– Våre lagre med bortforklaringer var tynnslitte. Det var viktig for jernbanesektoren at politikerne viste handlekraft og snarest vedtok noen nye unnskyldninger for oss å bruke, sier en opprømt informasjonsrådgiver.

Frp raser

Pakken, som har blitt hetende “Syndere i sommersol”, blir positivt møtt både i jernbaneforvaltningen og politikken. Frp er imidlertid i harnisk over forslaget.

Frp-leder Siv Jensen raser over at regjeringen ikke er villig til å konkurranseutsette unnskyldninger i jernbanesektoren.

– Jeg er helt overbevist om at privat sektor vil kunne bidra til langt bedre bortforklaringer. Nå er tiden inne for å gå bort fra de klassiske offentlig sektor-unnskyldningene om infrastuktur og planverk. Det må introduseres nye og markedstilpassede unnskyldninger som “manglende synergieffekter”, “sviktende proaktivitet” og “volatilitet i markedet”, tordner hun.

Optimist
Brandtzæg i Jernbaneverket er imidlertid positiv til endringene:

– Jeg er sikker på at våre kunder vil sette pris på nye og bedre unnskyldninger der de står og venter på toget. Nå går vi sommeren optimistisk i møte!

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa viser til at planene for en styrket satsing på jernbanen er i rute.

– Jeg sa i vinter at ting ville gå dårligere før de gikk bedre. At vi allerede nå er i havn med den første delen av planen lover bra for fortsettelsen, sier Kleppa og smiler som alltid avvæpnende.

Tagged with →