Mens inneklimaforskere raser over manglende omtale, ble det i natt full enighet om panelovnpanelets krav om fjerning av påskriften ”Ei saa peittää” på Inneklimatoppmøtet på Hokksund.

Finsk moralisme lite kledelig i møte med lun norsk furupanel. (Foto: Siemens)

Finsk moralisme lite kledelig i møte med lun norsk furupanel. (Foto: Siemens)

Inneklimaforsker Bjørnar Brandtzæg er lettet over at ”Ei saa peittää” sine glansdager nå er omme.

– Dette er en milepæl. Generasjoner med nordmenn har alt for lenge latt seg forvirre av denne påskriften. Vi kan leve med noen svenske låneord, som ”Leget?” og ”Tiotusen röda rosor vil jag skänka dej”. Men er det noe det moderne norske velferdssamfunnet ikke har behov for, så er det uforståelige, følelseskalde finske formaninger i vårt eget hjem.

Dansk mediejippo
Brandtzæg er forferdet over det han betegner som et ”mediejippo” omkring Klimatoppmøtet, COP-15, i København.

– Alle vet at vi mennesker tilbringer det meste av tiden vår innendørs. Det er det som er den ubehagelige sannheten verden i disse dager lukker øynene for, sukker Brandtzæg.

– Tiden vi tilbringer ute er stort sett å stige inn og ut av bilen eller strutte omkring med nikkers i marka. Jeg synes utendørslivet fort blir forferdelig snobbete.

Brandtzæg har ingen planer om å følge COP-15 i mediene.

– Nei, nei, nei. Om vi skal snakke om good COP, bad COP, er jeg ikke i tvil om at Inneklima-toppmøtet COP-2 her på Hokksund er den gode. Uteklimaforskerne virker å ha ingen kontroll med klimaet sitt, temperaturen bare øker. Mens inneklimaforskerne forslår stadig nye og bedre løsninger på å regulere temperaturen inne!

Tagged with →