– Jeg ser på dette som en naturlig arbeidsdeling. Kongen har jo alle de andre myntene, sier Statsminister Jens Stoltenberg, som ikke kan avkrefte at Kongen ble invitert til å bli preget på den nye utgaven av tjuekroningen.

Illustrasjon: OK

Stoltenberg forteller at han ikke har hatt noe ønske om å overprøve Kongen når det gjelder utformingen av den nye tjuekroningen.

– Dette er jo bare positivt for Kongehuset. På denne måten slipper HM Kongen å føle at han blir et kapitalistisk ikon, forklarer Statsministeren.

– Jeg minner om at det også skal utstedes en ny tikroning. Og på denne figurerer selvsagt Kongen.

Kilder på Slottet forteller at Kongen allikevel er veldig lei. Ikke minst fordi han er preget på den nye tikroningen med en slegge i hånda og teksten “Alle i arbeid”.