Regjeringen løsner på båndene til bønder og prester. Bøndene reagerer med å hamstre brød, prestene med å hamstre nattverdkjeks.

Fortvilte norske menigheter vurderer nå å importere filipinske prester og bruk av Start-kjeks fra Sætre. (Flickr CC/Ding Digital Photography)

– Hoho, nå stikker vi dem der det gjør vondt. Snakk om å lamme samfunnet, hoier to prester i Tunsberg bispedømme, mens de tømmer sekker med nattverdkjeks inn i en container.

– Dette er selvsagt et alvorlig anstøt mot samfunnet, men vi har bedt siden påske om tilgivelse, sier prestene.

En talsmann for Regjeringen reagerer meget sterkt på aksjonen.

– Jeg håper virkelig at at kjeksene bare blir oppbevart, ikke destruert. Det dreier seg tross alt om Jesu legeme.

Frykter ikke bøndene

Når det gjelder bøndenes brødhamstreaksjon reagerer talsmannen bare med et skuldertrekk.

– Vi har problemer med å se noe negativt med dette. Det er bare positive samfunnsøkonomiske konskekvenser av at folket tvinges på lavkarbodiett.

Tagged with →