Etter suksessen med oljesandprosjektet i Canada er Statoil nå  klare til å investere stort i et lovende oljevannprosjekt i Mexicogulfen.

Statoils beregninger viser svært lovende oljevannforekomster utenfor kysten av Mexico. (Wikimedia Commons/NASA)

– Oljevannprojektet i Mexicogulfen har stort utviklingspotensiale. Vi trenger knapt våre tradisjonelle prognoser og flow charts, mengdene med olje øker så raskt at det faktisk er synlig for det blotte øyet, jubler konsernsjef Helge Lund overfor Opplysningskontoret.

Det rådet nærmest bonanzastemning blant gruppen med Statoil-ansatte som fløy over Mexicogulfen i går. Beundringen var stor for den nye teknologien som overflødiggjør rørledninger og gjør det enkelt å samle oljen fra alminnelige båter. Eller bare vente til den på egen hånd kommer til land.

Miljøvennlig
– Vi trekker oss ikke ut av oljesandprosjektet i Canada, men innser at oljevann nok vil være mer skånsom for bilmotoren enn oljesand, sier Lund, som imidlertid er hoderystende til miljøvernere som rynker på nesen over prosjektet. I stedet mener han at oljevannprosjektet faktisk kan bli en storsatsing også utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Denne blandingen av olje og vann er trolig det neste steget på veien mot hydrogensamfunnet. Vi har derfor valgt å produsere oljevann som en miljøvennlig hybridløsning  og lover å øke mengdene vann etterhvert, forklarer Lund som legger til at den nye bensinen vil bli merket med oljebransjens eget miljømerke – den svartfjærede svanen.

Tagged with →