Lars Sponheim sier han forventer de andre partiene vil støtte hans kandidatur til stillingen som stortingspresident. – Dette er det minste de kan gjøre etter å ha sabotert Venstres valgkamp, sier han til Opplysningskontoret i kveld.

Sponheim hevder at det var enighet mellom Høyre og Venstre om å bruke dette bildet for å illustrere maktbalansen mellom partiene.

Sponheim hevder at det var enighet mellom Høyre og Venstre om å bruke dette bildet for å illustrere maktbalansen mellom partiene.

Sponheim hevder at han egentlig er overkvalifisert for stillingen, men at presidentskapet er et “rimelig plaster på såret” for at Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet denne gangen lurte velgerne til å la være å stemme på Venstre.

Venstre-lederen ønsker seg stillingen til tross for at han selv røk ut av Stortinget denne gangen: – Ja, de velgerne, de velgerne, de kan være noen tullebukker. Men det skal mer til for å lure en slu gammel rev som meg ut av hønsehuset, framhever Sponheim med en karakteristisk dyp latter. – Alvorlig talt, velgerne fortjener bedre enn det de har valgt, og det har jeg tenkt å sørge for at de får.

Sponheim utelukker heller ikke at Venstre kan komme tilbake i regjering denne perioden. – Men denne gangen tror jeg vi får ta roret alene, sier han. – De andre partiene har jo vist seg fullstendig upålitelige. Han understreker at han ennå ikke har fått diskutert dette med resten av stortingsgruppen, da han fortsatt sliter med å finne ut hvem denne Borghild Tenden er.

Dersom forhandlinger om presidentembetet ikke skulle føre fram, sier Venstre-lederen at han subsidiært kan utføre forefallende arbeid i kontroll- og konstitusjonskomiteen eller servere i kantina. – Men adgangskortet mitt får de aldri, avslutter han.