Tilhengere av shakirismen forlater menigheten i hopetall etter at hofter viser seg å være både upålitelige, feilbarlige og løgnaktige.

Shakiristene har fått oppleve hoftenes mørke sider (Foto: Rodrigo Favera/CC).

Shakirismen ble grunnlagt av følgere av profeten Shakira, som i en religiøs visjon av en dansende mann som var  “halvt dyr, halvt menneske “, ble bedt om å fortelle menneskeheten budskapet om at hofter ikke lyver. Shakirister har etter dette sett på hofter som ufeilbarlige og bærere av en evig, dyp sannhet. Ifølge shakirismen skal hofter også ha den underlige effekten på den mannlige befolkningen at de får behov for å snakke spansk.

– Shakirismen har dype røtter i norsk folketro, forklarer shakiristforstander Bjørnar Brautaset (43), som etter å ha konvertert til shakirismen går under navnet Pedro Belafonte (19). – Tidligere generasjoner nordmenn har for eksempel kunnet forutsi været ved hjelp av giktsymptomer i hoftene. Men i den moderne verden har vi mistet kontakt med hoftene våre, og denne kunnskapen har gått tapt, hevder han.

En gruppe på ti shakirister søkte sammen i et nedlagt gårdsbruk i utkanten av Aurskog/Høland. Det tok imidlertid ikke lang tid før idyllen i det lille religiøse fellesskapet slo sprekker. Den avgjørende hendelsen, som Belafonte omtaler som “syndefallet”, skjedde da en av menighetens eldre mennesker skled på isen og slo hoften ut av ledd. – Vi tolket dette først som et varsel fra Profeten etter at noen av oss hadde flørtet litt med esoteriske retninger som  jerryleelewisismen (som dyrker gigantiske, brennende testikler, journ.anm.) og fraternisert med noen suspekte didrikanere (som ivrer for å dele ereksjonen sin med andre, journ.anm.).

Men det var bare begynnelsen på en lang rekke nedturer for den lille menigheten. En etter en sto medlemmene frem med historier om kranglete, verkende og fettsugde hofter. Enkelte sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for hoftesving på fotballbanen. De mistet troen på hoftenes ufeilbarlighet og forlot menigheten til fordel for lenealexandrittene i Hølandskrysset.

Nå sitter Belafonte igjen alene i en låve i Aurskog: – Jeg tror fortsatt ikke hoftene lyver, det er bare vi mennesker som ikke har forstått budskapet deres ennå, insisterer Belafonte. – Vi må bare holde fast ved profetens ord: “be wise and keep on/reading the signs of my body”, avslutter han, før han setter seg ned for å shante shakiristenes hellige trosbekjennelse “Como se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira)/su casa/Shakira, Shakira”.

Tagged with →