Senterpartiet ønsker nå å forby alt som kan virke sårende. Målet er å verne hele spekteret av det menneskelige følelsesliv.

Senterpartiet har fått blod på tann etter å ha fått vekket blasfemiparagrafen til live. Nestleder i Sps tankesmie AGROTANK, Bjørnar Skjevdal, sier til Opplysningskontoret at det vil være galt å bare beskytte de religiøse følelsene. – Alle følelser er like viktige og fortjener det samme vernet, sier Skjevdal.

- Dersom borgerne ikke klarer å tøyle sin dragning mot ondskapsfull satire, må drastiske operative statlige inngrep vurderes, sier Bjørnar Skjevdal.

- Dersom borgerne ikke klarer å tøyle sin dragning mot ondskapsfull satire, må drastiske operative statlige inngrep vurderes, sier Bjørnar Skjevdal. Illustrasjon: Opplysningskontoret.org.

– Det mest nærliggende er selvsagt å forby kritikk av utsatte yrkesgrupper, f.eks. bønder, som feilaktig framstilles som dumme, late og drikkfeldige snyltere. Uttrykk som bondesjakk, bondeanger og bondefanget, for ikke å snakke om bondetamp og bondereisning, er ren sjikane som må ut av språket. – Vi er kanskje tøffe på utsiden, men bønder har også følelser, sier Skjevdal med en liten tåre i øyekroken.

– Vi ønsker videre å forby seksuell avvisning. Vi som har følt dette på kroppen vet hvor ufattelig sårende det kan være. I Senterpartiet vil vi gå foran med et godt eksempel med kampanjen “Det er tøft å si ja”, der alle våre tillitsvalgte oppfordres til å si akseptere alle tilbud om seksuelt samkvem for ikke å krenke følelsene til den andre part.

Kritikk av partienes politikk skal selvsagt straffes med bøter eller fengsel. – Vi skal huske på at de folkevalgte bare er mennesker de også og har ofte lagt mye arbeid og følelser i sine forslag, sier Skjevdal. – Du kan tenke deg selv hvor sårende det er når offentligheten bare kritiserer og kritiserer.

– Men hvor går egentlig grensa? Vil det for eksempel være krenkende å minne om at Vidkun Quisling startet sin politiske karriere i Bondepartiet?

På dette tidspunktet i intervjuet blir Skjevdal stille, finner fram mobiltelefonen og ringer et nummer vi senere skal erfare er til en hemmelig underavdeling av den nyopprettede Bøndenes Sensursentral.

Opplysningskontoret kommer kanskje tilbake med mer.

Tagged with →