I en stor velferdsreform har Regjeringen besluttet å lovfeste alle nordmenns rett til en diagnose. – Endelig blir vi tatt på alvor, sier en syk nasjon.

Alle skal med - i IDC, heter det i opplysningsmateriellet fra NAV.

Fra NAVs brosjyre "Alle skal med (i ICD)".

– Vi har gjennom mange år sett med stor bekymring på det økende antallet mennesker som går gjennom livet uten en meningsfull diagnose, sier førstekonsulent i Helsedepartementet Bjørnar Brandtzæg. – Med denne reformen gir vi folket den verdighet og selvmedlidenhet man trenger for en meningsfull, lykkelig tilværelse.

– Slagordet for den nye reformen er “Alle skal med – i ICD” (International Classification of Diseases, journ.anm.).

– Mange underdiagnostiserte barn

Foreldrene til lille Guttorm (6) har lenge vært frustrerte over et velferdssystem som ikke tar barnet deres på alvor. – Det begynte allerede i barnehagen, forteller Guttorms mor Janne Kløfjell (36). – Alle de andre barna skrøt av at de hadde ADHD meg her og plattfot meg der. – Når kan jeg få en diagnose, mamma? spurte lille Guttorm før han gråt seg i søvn om kveldene.

Etter flere års kamp med systemet har foreldrene nå blitt tatt på alvor. – Julekvelden kom tidlig i år, forteller Kløfjell. – I går ble Guttorm endelig diagnostisert med Childlike Deficiency Syndrome (CDS).

– Store plager

CDS er en svært utbredt, men underdiagnostisert lidelse, som påfører både foreldre og barn store belastninger. Vanlige symptomene er ukontrollert hopping og dansing, en tendens til å dikte opp historier og hendelser som aldri har skjedd, gjentakelser av sanger og regler uten reelt meningsinnhold, manglende impuls- og stemmekontroll og godtroenhet. Lidelsen er medfødt, og det har til nå ikke vært noen kjent behandling. Imidlertid går CDS ofte over av seg selv etter en periode på mellom 8 og 10 år.

Landsforeningen for Diffuse Plager (LANDPLAG) har lenge kjempet for en lovfesting: – Man er ikke et helt menneske før man har funnet sitt eget lille hjørne i diagnosesystemet, sier generalsekretær Børge Rundballe. – Ingen tar på alvor det man sliter med. Man er bare en kasteball i systemet.

Human Existential Pain Syndrome

Rundballe ble selv i går diagnostisert med Human Existential Pain Syndrome (HEPS). – Nå kan jeg endelig stå rakrygget og oppreist, se meg selv i speilet og si at det ikke er meg det er noe galt med.

– Jeg er syk, sier en stolt Rundballe.

Medisiner neste skritt

Brandtzæg forteller at neste skritt er å utvikle medisiner mot de nye lidelsene. – Flere eksperimentelle studier viser lovende effekt på HEPS av en mild variant av lobotomi.

Med elektrosjokk?

– Neida. “Skal vi danse”, avslutter Brandtzæg.

Tagged with →