Vask & Rens AS i Sannergata innrømmer nå for første gang at det er de som har holdt Støre oppreist gjennom årene som utenriksminister. – Det kan nok tenkes at vi har vært litt rause med stivelsen, ja, sier innehaver Bjørg Brunborg.

Renserikonsulent Bjørg Brunborg med utenriksministerens jakke.

Brunborg forteller at hun ble overrumplet da Støre kom ålende inn døra for ti års tid siden. Hun var likevel ikke vanskelig å be da forespørselen kom om å stive opp den kommende utenriksministerens dress: – Han forklarte nøkternt at han trengte 45 kilo med stivelse for å holde seg oppreist.

– Men han lot det være helt opp til oss om vi ville hjelpe til og la ham føre Norge inn i framtida med verdighet og dannelse, eller om Norge skulle styres av bønder og plebeiere med brune sko og skrukkete dresser som utsetter oss for daglig latterliggjøring, ydmykelse og rævkjøring av de store gutta i klassen, forklarer Brunberg. – Ikke noe press, altså.

Hovedstadspressen reagerer i dag med nesegrus beundring på at utenriksministeren har evnet å stå oppreist i alle disse årene.

– Dette bekrefter det vi konsekvent har hevdet i politiske kommentarer siden han tiltrådte – Støre tilhører en evolusjonsmessig høyerestående art som er noe helt nytt i det norske politiske biosystemet; en art som både leser fullformataviser, behersker fransk og kan knytte Windsor slipsknute, sier politisk kommentator i Aftenposten Herbjørn Hyse-Dahl.

– I møtet med denne overlegne livsformen, er det minste vi kan gjøre å oppgi vår kritiske sans, sier Hyse-Dahl.

Den spesielle fysiologien har imidlertid ikke bare hatt negative konsekvenser for utenriksministeren. Fordelen med å kunne bøye seg etter vinden, sno seg unna vanskeligheter og åle seg innpå kongelige skal også ha vært avgjørende da Støre tok det vanskelige valget om å slutte å vente på en kompatibel donor som kunne bøye faire i passé simple.

Støres barndomsvenn, kronprins, pilegrimsfarer og Godt Menneske St. Haakon Magnus gir utenriksministeren de beste skussmål: – Hvis jeg skal beskrive Jonas med ett ord, er det verdighet. Verdighet, ja. Men bare vent til etter neste Davos-konferanse, da har jeg et enda stiligere ord å komme med, avslutter tronarvingen.