Nylig prøvde Oljedirektoratet med et oljedriftscenario å avdramatisere en mulig oljeriggulykke utenfor Lofoten. Bevisst feilinformasjon, mente Bellona. Nå svarer Regjeringen alternativ energi-tilhengere med skrekkscenario hvor en vindmølleulykke skaper et veldig skummelt kjempeplask.

Fra DSBs simulering av den hysterisk ukontrollerte vannspruten forårsaket av en vindmøllekollaps. (Flickr/CC/Dave Goodman)

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har utredet konsekvensene av en vindmølleulykke. Informasjonsrådgiver Bjørnar Brandtzæg
forklarer at utvalget som står bak ble skremt av konsekvensene.

– En kan selv tenke seg hvilket plask det ville blitt om for eksempel en av vindmøllene falt i vannet. Og tenk bare om to av vindmøllene falt i vannet samtidig. Plasket ville jo blitt dobbelt så stort. En real monstersprut, og monstere er det vel ingen som liker, poengterer Brandzæg.

– Vi kan bare tenke oss hva som hadde skjedd om utenlandske turister hadde stått på land, de kunne lett fått vannsprut på seg. Konsekvensene av et oljeutslipp på havbunnen ville jo ikke engang vært synlig. For ikke å snakke om dette økosystemet alle snakker om, men ingen noen gang ser.

Brandtzæg avviser at DSB og Oljedirektoratet løper myndighetenes ærend med sin scenarietenkning.

– Neida, neida, i DSB ha vi som fast fredsmoro å beregne hvilket nasjonalt monument som vil forårsake størst sprut om det falt i vannet.

Tagged with →