Norske myndigheter har sett seg lei på redere som skatter til obskure øysamfunn og allikevel krever offentlige goder. Når norske Orionfly nå sendes for å bekjempe pirater utenfor Somalia, vil myntinnkast på flyene sikre at rederne selv tar regningen.

Her står det norske Orion-flyet, mens skipsreder Stolt-Nielsen er i kiosken og veksler til mynter. (Flick/CC/du_bi)

Norge vil sende Orionfly for å bekjempe pirater i havområdene utenfor Somalia. Flyene skal delta i en felles NATO-operasjon. Norske myndigheter har vært avventende til å finansiere flytokt for å sikre skipstrafikken til norske redere, siden flere av rederne betaler skatten sin til land som Kayman Island og Luxembourg.

Talsmann for Luftforsvaret, løytnant Geir-Ove Galthung, forklarer hvordan norske myndigheter nå allikvel vil  beskytte redere som ikke betaler skatt.

– Vi har montert et myntinnkast på flyene. Så er det opp til rederne selv å putte på penger før hvert tokt, forklarer han.

Opp mot toppskatt

– Her er det bare å finne fram kronerullene. Noen titalls overflyvninger av Adenbukta, og vi skulle nærme oss utgifter som tilsvarer toppskatt.

Staten ser for seg at systemet med myntinnkast også vil kunne fungere på andre offentlige goder norske rikfolk unndrar seg. Det blir blant annet etablert prøveordning med myntinnkast på estiske gjesteleger ved eldre skipsrederes prostataoperasjoner.