Frps Sylvi Listhaug raser mot det hun mener er anti-Frp-propaganda i en rekke norske lærebøker. – Matteboka for 1. klasse insisterer på at 2+2=4, framhever hun. – Vel, våre beregninger, gjort med  regneutstyret  vi bruker for å lage alternative statsbudsjett, viser at det er minst 5.

BARNA VÅRE: Vet DU egentlig hva de leser på skolen? (Foto: apdk/CC/Flickr/OK).

– Og hva med denne samfunnsfagboka: “Alle betaler skatt til staten, som blir brukt til å bygge skoler, sykehus og veier”, fnyser Listhaug. – Det er jo reinspikka kommunisme at Staten skal ta pengene fra folk. Hvorfor kan de ikke bare bruke sine egne?

– Islamisme og radikal feminisme

Det er ikke noe nytt at venstrevridde perspektiver går på bekostning av Frps politikk.  – På 1980-tallet utsatte vi barna våre for læreboka “Alibaba”. Kunne man ikke like gjerne utstyrt dem med burka, Koran og selvmordsbelter først som sist? spør hun retorisk. – Og hva med Thorbjørn Egners Ola-Ola Heia. Her blir barna lullet inn i en sosialdemokratisk fantasiverden av selvberging og snille geiter. Men ved nærmere ettersyn avsløres en radikal feministisk agenda – Thorbjørn Egner er selvsagt et dårlig skjult anagram for “Jern-BHen Gro tør!”, framholder Listhaug.

Tar selvkritikk

Førstekonsulent i Kunnskapsdepartementet, Bjørnar Brandtzæg innrømmer at skoleverket har en slagside mot høyresiden. – Vi har forsøkt å rekruttere høyrevridde skolefolk i mange tiår, men forbausende mange av dem har fordommer mot å  jobbe med barn med atferdsproblemer for en slikk og ingenting og bare få kjeft tilbake.

Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug (Frp) reagerer på Opplysningskontorets henvendelse med skepsis: – Jaha, dere skal prøve å vise at jeg ikke har lest noen skolebøker nå? Men det har jeg faktisk, og den var kjempegod!, sier Hanekamhaug. – Jeg tror den het “Pusur”.

Listhaug: – Enkelte  historiske lyspunkt

Skolebokhistorien er likevel ikke helt uten lyspunkter, ifølge Listhaug: – Jeg husker en ok bed.øk.-bok fra da jeg tok Handel og Kontor for et par år tilbake, sier Listhaug. – Og en del lærebøker fra 1930-tallet, særlig de som handler om ulike folkeslag, var basert på objektiv og nøytral vitenskap av den sorten vi trenger mer av her til lands.

Tagged with →