Politiet har latt seg imponere av den effektive kriminalitetsbekjempelsen i den katolske kirke. Fra nå av vil kriminelle ikke lenger straffeforfølges, men føres inn i et hemmelig arkiv og flyttes til et annet sted i landet.

Bjørn-Are Brandtzæg viser fram Oslos nye politiuniform (Foto: eneas+OK/Flickr/CC).

Bjørn-Are Brandtzæg viser fram Oslos nye politiuniform (Foto: eneas+OK/Flickr/CC).

– Det ligger et utrolig innsparingspotensial i den katolske modellen, sier førstebetjent Bjørn-Are Brandtzæg ved Oslo Politikammer. – Bare tenk på all den tiden vi har kastet bort ved å prøve å etterforske saker, snakke med vitner, finne bevis. Og hele tida har svaret ligget rett foran nesa vår, sier Brandtzæg.

Politiet har allerede gjennomført et omfattende pilotprosjekt, der de har behandlet rovmord og voldtekter som ”personalsaker”. – Berit på personal gjør nå arbeidet 100 politimenn sleit med dag og natt før, og hun har fortsatt tid til å lage kaffe, sier en imponert Brandtzæg. Det som før utløste store politioperasjoner, kan nå løses med en medarbeidersamtale og en HMS-runde.

Også med tanke på ettervern av kriminelle har den katolske modellen store fordeler. – Der vi har brukt årevis på fengsling, kriminalomsorg og sosionomer, har katolikkene gjort samme jobben på ti sekunder: med tre ave maria og syndeforlatelse.

Notorisk kriminelle Kevin Naskholm (32) sier til Opplysningskontoret at han er fornøyd med den nye politimodellen: – Det er ikke fritt for at vi kjenninger av politiet kan bli litt lei av å se de samme trynene dag ut og dag inn, sier Naskholm. Han setter derfor pris på den katolskinspirerte omplasseringsmodellen: – Dette er en kjempefin måte å bli kjent med Norge på. Naskholm planlegger nå et større biltyveri for å oppfylle guttedrømmen om å se Lofoten.

Brandtzæg ser nå for seg at politiet nå kan frigjøre ressurser til å ta seg av kjerneoppgavene: å fylle ut overtidsskjema og kjørebok.