Lektor Tunold nyter sine siste øyeblikk i frihet. (B. Kalsnes)

Lektor Tunold, fortsatt noe forvirret over siktelse, tvinges til nyte sine siste øyeblikk i frihet. (B. Kalsnes)

De arresterte ungdommene fra opptøyene i Oslo et par uker tilbake er nå sluppet fri. De tiltalte vant gjennom i Oslo Tingrett med sitt forsvar om at det var samfunnet som hadde skylden. Politiet i Oslo utfører nå massearrestasjoner av samfunnsaktører i ungdommenes oppvekstmiljø, som nå tildeles ansvaret for de voldsomme opptøyene.

Terje Tunold er ungdomsskolelærer i samfunnskunnskap ved Holteløkka skole i Oslo og tvinges nå på tiltalebenken for å ha vanskjøttet verdensbildet til klassekamerater og kompiser Khalid Shah og Trond-Åge Rustsagen i 2A. En blek Tunold innrømmer nå overfor Opplysningskontoret at han er overrasket, men forberedt på å ta sin straff.

– Dette er jo noe overveldende. Men det er sikkert ting jeg kunne gjort annerledes. Jeg var nok noe uklar i framstillingen av føydalsamfunnets fall. Og mine mange anekdoter og analogier er gjerne ikke egnet til å få elevenes oppmerksomhet i denne edb-alderen vi lever i. Og fordi jeg lett går meg vill i digresjoner, har vi enda ikke rukket fram til andre verdenskrigs holocaust. Da blir det jo gjerne vanskelig å sympatisere med jødene i dagens mediebilde.

Tunold på sin side skylder på sin mor som alltid stod på kjøkkenet og industriforfallet i Odda der han vokste opp.

– Mora mi er død, men tidligere industriminister Jens Hallvard Bratz kan en jo alltids gi en tid i fengsel.

I forbindelse med løslatelsen av Khalid Shah og Trond-Åge Rustsagen, ble også guttenes speiderleder, skoletannlege og yndlingsonkler arrestert og siktet i saken.

Les mer her.

Tagged with →