BERLIN (Oplysningskontoret): Det tyske Staatsgewaltbereitschaftliches Amt innfører poengsystem for å få bukt med de økende problemer med samfunnets bunnslam. Jøder, åndssvake, perverse, dverger, halte taskenspillere og omstreifere vil nu bli utstyrt med poengkort som skal fremvises umiddelbart efter interaksjon med ariske borgere.

Jøden til venstre har nettopp avsagt en korrekt durch-für-gegen-ohne-um-ramse til Erstesturmführer Björnar von Brandt-Zäggs velbehag. Karen til høyre er ikke like heldig - han går med lua på snei og står foran en lang togreise.

Jøden til venstre har nettopp avsagt en korrekt durch-für-gegen-ohne-um-ramse til Erstekansellimeister Björnar von Brandt-Zäggs velbehag. Karen til høyre er ikke like heldig - han går med lua på snei og står foran en lang togreise.

– Undermennesker vil bli rikelig belønnet med poeng dersom deres fremtoning behager den ariske rase, noe som vil stimulere til forbedring av karakteren, heter det i en rapport fra Erstekansellimeister Björnar von Brandt-Zägg. Likeledes vil poengene raskt havne på minussiden dersom deres oppsyn ikke viser tegn på forbedring.

De som ikke kan fremvise et gyldig poengkort med plusspoeng til Staatsgewaltbereitschaftliches Amt, mister alle rettigheter og blir myndig transportert ut av riket. Von Brandt-Zägg vil ikke gå i detalj om skjebnen som venter de uttransporterte, men røper at det ”ikke blir noen feriekoloni”.

– Det har blitt altfor trivelig å være undermenneske i det norske riket, sier Bondepartiets nylig avgåtte forsvarsminister Vidkun Quisling i en kommentar til Oplysningskontoret. – Vi kan ikke ha det slik i verdens beste rike i 1935 at vi oversvømmes av kortskaller som ikke en gang behersker det norske folks sprog, historie og væremåte. Med et poengsystem kan vi nu skille de som kan utføre enkle manuelle opgaver, som å føre drosjebiler eller vaske vannklosetter, fra avskummet riket bør renses for.

Quisling mener forslagets genialitet er nok et bevis for den ariske rases overlegenhet: – Dette er et meget interessant og intelligent forslag, som jeg er sikker på vil bli hentet frem igjen av nye generasjoner patriotiske nordmenn.