Et team kjønnsforskere er for tiden samlet på Høgskolen i Kvinesdal for å sosialt rekonstruere universets begynnelse. Med seg på laget har de fire poststrukturalister fra sosiologisk institutt på Blindern, tre dekonstruktivister fra Universitetet i Aurskog og en reformert senfocaultianer fra Hokksund.

Førsteamanuensis Bjørgunn Brandtzæg forklarer prinsippene bak den sosialt konstruerte akseleratoren mens hæn utfordrer tyngdekraften.

Førsteamanuensis Bjørngunn Brandtzæg forklarer prinsippene bak den sosialt konstruerte akseleratoren mens hæn utfordrer tyngdekraften.

Den teoretisk modellerte akseleratoren skal gjenskape universets begynnelse ved å sette kjønn i bevegelse i en sosialt konstruert innretning bestående av en imaginær kjempepenis og en dualistisk vagina. Formålet er å eliminere behovet for reproduksjon ved å bevise at samleie ikke er en objektivt eksisterende seksuell realitet, men snarere et essensialisert metanarrativ konstituert av heteronormativ diskursiv praksis.

Forskningsgruppen fnyser av et konkurrerende eksperiment ved CERNs laboratorier i Sveits der 800 forskere forsøker å gjenskape universets begynnelse: – Big bang – atomer og partikler – dette er gammeldags, politisert forskning. Det er ingen som snakker sånn lenger. I hvert fall ikke på instituttet vårt, understreker førsteamanuensis Bjørngunn Brandtzæg.

– Alle de som er så opptatt av partikler og atomer glemmer at de ikke har noen betydning før man setter dem sammen til meningsbærende narrativer. For hva får du når du setter en gruppe atomer sammen, spør Brandtzæg, og gir selv svaret: – En kjempesvær, heteronormativ penis!

I går smalt rødvinskorkene idet man etter en intens diskurs klarte å dekonstruere et sjette kjønn fra en passasje i et upublisert Kristeva-paper. Det nye kjønnet har fått navnet hæh?. I et annet stort gjennombrudd viste gruppen i går at Harald Eia ikke er en fysisk realitet, men en postsemiotisk sosiolingvistisk konstruert smurf.

Teamet knytter særlig store forventninger til ettermiddagens plenumssesjon, der man skal dekonstruere gravitasjonen ved å flytte diskursen ut i friluft – utenfor høgskolens kantine i 8. etasje.