Forsker Xansoi Chaidong ved det kinesiske provinsuniversitetet “Chi-Guang University for natural studies” hevder at Gulsnutepandaen, som lenge har figurert blant verdens ti mest utrydningstruede arter, har gått til det desperate grep å utslette seg selv for å vri verdens oppmerksomhet bort fra finanskrisen og tilbake til klimakrisen.

Gulsnutepandaen i lykkeligere dager.

Gulsnutepandaen i lykkeligere dager.

– Det kan i utgangspunktet virke som en lite konstruktiv handling, sier Chaidong til Opplysningskontoret, men etter at den lille bjørnen har forsøkt alle mulige andre triks var det strengt tatt det eneste logiske. For Gulsnutepandaen er det en tragedie, men evolusjonsmessig er det en revolusjon. For første gang har den naturlige utvelgelsesprosessen gått til det uselviske skritt å fremelske en egenskap som destruerer en art for å rette søkelys mot andre arters lidelse! Tror du fuglene utviklet flygeegenskaper for å hente frukt til de andre? spør han retorisk.

Og naturen har virkelig stått på før den kom til dette. Allerede på 50-tallet forsøkte den å la Blåhvalen være budbringer om undergangen. Nytteløst. Mennesket var ikke mentalt utrustet til å ta innover seg alvoret. Neste pulje besto av blant annet elefanten. Den naturlige utvelgelsen utrustet elfenbenet i støttennene med potenspulver for å fremprovosere rovjakt i den hensikt å vekke menneskelig medfølelse og bekymring for truede arter. Feilskritt igjen. Menneskene var ikke det minste lei seg. De jublet over endeløse ereksjoner og slaktet elefanter som aldri før.

Siste skritt før Gulsnutepandaens endelikt var utviklingen av Aftenpostens klimajournalist, Ole Mathismoen, en utrettelig skribent full av angst og ektefølt engasjement. Desverre ville folk fremdeles heller ha billig Strømstadkorv og Siv Jensens forsikringer om at klimaangsten var menneskeskapt.

– Gulsnutepandaen kommer ikke tilbake, sukker Xansoi Chaidong. La oss håpe at menneskene nå får øynene opp for hvilke lidelser vi påfører naturen og hvilke utfordringer planeten står overfor i tiden som kommer.

Siste utvikling i saken:

Etter at Opplysningkontoret har jobbet med denne saken gjennom hele november, sjekket kilder og undersøkt alle tenkelige feilslutninger, dukker følgende melding opp fra det kinesiske nyhetsbyrået “internytt” sent torsdags kveld:

Gulsnutepandaliga sprengt:

Folkets beskyttelsespoliti, ledet av politisekretær av første klasse, Guomin Chiang Tang, har arrestert en hel landsby i Chi Guang-provinsen etter mistanke om omsetning av amfetaminberikede Gulsnutepanda-snuter. Partiledelsen i provinsen har tatt beslag i landsbyens eiendommer og produksjonsmidler og deportert innbyggerne til den politiske rehabiliteringsleiren “sannheten” utenfor Shanghai. Barna blir tatt hånd om av det lokale partisekretariatets oppvekstkontor.  

I det saken legges ut benekter fremdeles forsker Xansoi Chaidong overfor Opplysningskontoret at ligaen kan være ansvarlig for utryddelsen av Gulsnutepandaen. -Nettavisspaltene er ikke brede nok for to simultane kriser, avslutter forskeren som nok en gang oppfordrer folk til å vende blikket bort fra finanskrisen og tilbake til klimakrisen. Om ikke annet så i hvertfall for å hedre Gulsnutepandaens minne.


Les om diverse kriser her:

Cathrine Sandnes frikjenner segselv

Åpner butikk i krisetid

Klimakrise skummelt for barna

Den norske ulvebestanden vokser som følge av Gulsnutepandaens uselviske handling

Notar-meglere får ikke lønn på grunn av finanskrisen og ønsker seg tilbake til klimakrisen

Dårlig nytt for dyra

Kinesisk kull

Olympiske pandaer sendes hjem

Tagged with →