OL-debatten i Norge er nå skrinlagt etter at Islamsk Stat er blitt tildelt OL i 2022. – IS mer enn oppfyller våre standarder for menneskerettigheter, sier IOC-medlem Gerhard Heiberg.

Så glade ble islamistene for å bli tildelt OL.

Så glade ble islamistene for å bli tildelt OL.

– Vi erkjenner at Islamsk Stat enda ikke har konsolidert grensene sine. Men vi er ikke i tvil om at dette er på plass i god tid før 2022, sier Heiberg.

– Dessuten er de allerede langt framme på stolte IOC-tradisjoner som undertrykking av homofile, husarrest for dissidenter, kontraktsløse byggearbeidere og fravær av ytringsfrihet for nasjonal media.

Arrogante nordmenn

Heiberg avviser de som mener IS er uegnet til å arrangere et OL.

– Det er viktig å forstå at andre land og kulturer tenker annerledes enn Norge. Vi er ikke ydmyke nok i forhold til andre nasjoners tenkemåter. Kulturforskjeller må aksepteres og etterleves. Norsk mentalitet holder ikke, og i denne saken fremstår vi som hovmodige. Vi er ingen stormakt i verden, og kan ikke pådytte andre land våre premisser og vår virkelighetsoppfatning.

Han får støtte av norske lakseeksportører, som nå håper på økt markedstilgang til IS.

Infrastruktur

En talsmann fra IS ser fram til at OL-midlene vil gi den nye statsdannelse etterlengtet infrastruktur.

– Curlinghallen vil med letthet kunne omdannes til en jenteskole. Som vi rituelt kan brenne ned.

IOC berømmer IS’ kreative søknad, hvor de introduserer nye øvelser som skihoppskyting.

– Men IS-dans skal vi ikke ha noe av, sier islamistenes representant.

Non-paper
UD har ”ingen kommentar” til saken. Etter det OK kjenner til er departementet opptatt med å forberede et non-paper som beklager i tilfelle Nobelkomitéen finner på å utdele fredsprisen til en IS-dissident.